Kontaky

Trynieckie Centrum Kultury

 

1. Adres:
                    Tryńcza 127
                 37 - 204 Tryńcza
 

2. Telefon:

                     16 642 11 24

 

3. Nr konta:  

                    

                                   BS Jarosław Filia w Tryńczy

                                   45 9096 0004 0021 2881 0004

4. E-mail:  

                  goktryncza@o2.pl / promocja@tryncza.eu

5. Godziny urzędowania:

                                    od poniedziału do czwartku w godz. 7:30 do 15:30

                                    piątek w godz. 7:00 do 15:00   

5. Facebook TCK: