Cele i zadania

Cele Trynieckiego Centrum Kultury

       Stawiamy sobie za cel podejmowanie działań w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury wśród społeczności gminnej i nie tylko. Zadanie to realizowane jest m.in.: przez organizacje imprez kulturalnych; sprawowanie patronatu oraz udzielanie pomocy amatorskim zespołom artystycznym, twórcom i poetom z terenu Gminy; popularyzację i prezentowanie dorobku kulturalnego amatorskich zespołów artystycznych, kapel, zespołów ludowych, orkiestry i innych...

Zadania Trynieckiego Centrum Kultury

      Do podstawowych zadań TCK należy działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury wśród społeczności gminnej, a w szczególności poprzez: