Inwestycje w gminie

2013- Remonty dróg gminnych

2013-Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej  w Gniewczynie Łańcuckiej i Gniewczynie Trynieckiej

2013- Remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego

2013 -Budowa chodnika w miejscowości Gniewczyna Tryniecka-do stadionu

2013- Remont dróg gminnych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

2012 - Budowa chodnika w miejscowości Gniewczyna Łańcucka 

 

  

2012 - Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej w miejscowości w Gniewczyna Łańcucka i Gniewczyna Tryniecka

 

2012 - Budowa chodnika w miejscowości Ubieszyn   

 

2012 - Zakup agregatu pompowego dla jednostek osp

 


2012 - Oświetlenie stadionu LKS Huragan w miejscowości Gniewczyna Tryniecka 

 

2012 - Odmulanie rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka i Gniewczyna Tryniecka 

 

2012 - Modernizacja boiska sportowego w Gorzycach 

 

2012 - Udrożnienie potoku przykopa w  miejscowości Gorzyce

 

2012 - Budowa chodnika w miejscowości Jagiełła

 

2012 - Remont dróg na terenie gminy 

 

2012 - Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Gorzyce 

 

2012 - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  

 

2012 - Roboty budowlane przy zabezpieczaniu brzegu rzeki Wisłok 

 

2012 - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Ubieszyn i Tryńcza

 

2012 - Nowe sygnalizatory świetlne  przy drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

 

2012 - Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 77 w miejscowości Gorzyce 

 

2012 - Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzyce