Struktura organizacyjna

mgr Marzena Rydzik

Dyrektor G.B.P. w Tryńczy

tel.(16) 642-11-76

 

Maria Janas

MŁ. Bibliotekarz (Punkt biblioteczny w Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej i filia w Ubieszynie)

Maria Strama

MŁ. Bibliotekarz (Filia w Gorzycach i w Jagielle)

 

mgr Małgorzata Burda - Król

Bibliotekarz (Filia w Gniewczynie Łańcuckiej)