Sołectwa

Sołectwo Głogowiec

sołtys Marta Kornafel

pow. 545,9 ha
liczba ludności 297.

mapa

Wiejski Dom Kultury w Głogowcu.

Sołectwo Gniewczyna Łańcucka

sołtys Roman Kozyra
pow. 1302,9 ha
liczba ludności 2116.

mapa

Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej.

Sołectwo Gniewczyna Tryniecka

sołtys Edward Niemiec 
pow. 786,2 ha
liczba ludności 846.

mapa


Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Trynieckiej.

Sołectwo Gorzyce

sołtys Elżbieta Sobala
pow. 1178 ha
liczba ludności 1354.

mapa


Wiejski Dom Kultury w Gorzycach.

 

Sołectwo Jagiełła

sołtys Grzegorz Drzystek
pow. 1219 ha
liczba ludności 1129.

mapa


Wiejski Dom Kultury i Ochotnicza Straz Pożarna w Jagielle.

Sołectwo Tryńcza

sołtys Stanisław Gliniak
pow. 1041,9 ha
liczba ludności 1313. 

mapa

Sołectwo Ubieszyn

sołtys Maria Kluczkowska
pow. 620,4 ha
liczba ludności 761.

mapa


Wiejski Domu Kultury w Ubieszynie.

Sołectwo Wólka Małkowa

sołtys Stanisław Żugaj
pow. 155 ha
liczba ludności 311.

mapa


Wiejski Dom Kultury w Wólce Małkowej.

Sołectwo Wólka Ogryzkowa

sołtys Helena Mazur
pow. 151,4 ha
liczba ludności 294.

mapa


Wiejski Dom Kultury w Wólce Ogryzkowej.