GOPS - Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

1. Adres:

                Tryńcza 123

             37-204 Tryńcza

 

2. Telefon:

            16/642-17-32

 

3. E-mail:

                  gopstryncza@wp.pl

4. Godziny urzędowania:

                                    od poniedziału do czwartku w godz. 7:30 do 15:30

                                    w piątek od godz. 7:00 do 15:00

                                    

5. Nr konta:

 

                                   BS Jarosław Filia w Tryńczy

                                   40 9096 0004 2005 0065 6731 0001