Rada Gminy

STAŁE KOMISJE RADY GMINY

I. KOMISJA REWIZYJNA


1. NIŻNIK Janusz                           -                   Przewodniczący

2. GURAK Zbigniew                       -                   Z-ca Przewodniczącego

3. RYDZIK Zdzisław                      -                   Członek Komisji


II. KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW


1. GURAK Zbigniew                         -                  Przewodniczący

2. JAKUBIEC Teofil                         -                  Z-ca Przewodniczącego

3. RZECZYCA Antoni                      -                  Członek Komisji

4. KOGUT Stanisław                         -                       „            „

5. MACHAŁA Henryk                      -                        „           „

6. FLAK Leszek                                 -                        „            „

7. WIELGOS Stanisław                    -                        „            „

8. KASPER DariuszIII. KOMISJA DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI TERENAMI, ROZWOJU,

       OCHRONY ŚRODOWISKA I P.POŻAROWEJ


1. KONIECZNY Stanisław                    -                      Przewodniczący

2. MUCHA Danuta                                 -                      Z-ca Przewodniczącego

3. NIEMIEC Edward                             -                      Członek Komisji

4. KORPETA Tadeusz                           -                             „          „

5. MACHAŁA Henryk                           -                              „          „

6. FLAK Leszek                                      -                              „          „

7. CEBULA Ryszard                              -                               „          „

8. KASPER Dariusz                               -                               „          „IV.KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY i SPORTU:


1. JAKUBIEC Teofil                              -                         Przewodniczący

2. RZECZYCA Antoni                           -                         Z-ca Przewodniczącego

3. KOGUT Stanisław                              -                         Członek Komisji

4. KONIECZNY Stanisław                    -                                „             „

5. RYDZIK Zdzisław                              -                                „             „

6. NIŻNIK Janusz                                   -                                „             „

7. WIELGOS Stanisław                          -                                „             „V. KOMISJA D/S ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, ŁADU I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO:


1. KORPETA Tadeusz                                -                   Przewodniczący

2. NIEMIEC Edward                                  -                   Z-ca Przewodniczącego

3. MUCHA Danuta                                      -                    Członek Komisji

4. CEBULA Ryszard                                   -                          „            „