Plan pracy

Plan Pracy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

na miesiąc maj 2018 r.

 

 

Lp.

Zadanie

Osoba odpowiedzialna za realizację

1.

Współpraca z Caritas Przemyśl – tworzenie Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy. 

 

 

Karolina Ziółkowska

2.

Realizacja projektu „Jak w domu” w Gniewczynie Łańcuckiej oraz „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza”. Podpisanie odpowiednich umów, przeprowadzenie rekrutacji i przygotowanie dokumentacji do wdrożenia planowanych zadań. 

 

Karolina Ziółkowska

 

3.

Realizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” na rok 2018 wśród dzieci i młodzieży w szkołach.

 

GKRPA

4.

Wydawanie decyzji i przyjmowanie faktur do stypendium szkolnego. 

. 

Angelika Ziemniak

5.

Przygotowanie dokumentów na Komisję i Sesję Rady Gminy

Karolina Ziółkowska

6.

Zasadzenie warzyw na gminnym polu w ramach programu „Sami sobie pomagamy”

 

Karolina Ziółkowska

 

7.

Realizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych         i z pomocy społecznej.

Pracownicy św. Rodzinnych, pracownicy socjalni,

8.

Udział w szkoleniu „Prowadzenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych”. 

Pracownicy socjalni

9.

Zapotrzebowanie środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej. 

Ewa Siuśta

Agnieszka Kulpa

10.

Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w ramach realizowanej procedury „Niebieska Karta”.

Pracownicy socjalni

11.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZI, GKRPA

12.

Organizacja Gminnego Dnia Dziecka.

Karolina Ziółkowska

Pracownicy GOPS

 

Tryńcza, dnia 30.04.2018 r.