Plan pracy

Plany pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy

oraz filii bibliotecznych na miesiąc:

Maj 2018 r.

Kwiecień 2018 r.

Marzec 2018 r.