Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy informuje, że od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
     Poza pomocą żywnościową osoby potrzebujące uczestniczą w różnego rodzaju działaniach towarzyszących prowadzących do zwiększenia samodzielności – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności.

     Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (16) 642 17 32, bądź osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123.