Zakres CUW

ZAKRES CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TRYŃCZA

1) obsługa kadrowo-płacową, organizacyjno-administracyjną, bankowo -kasową i rachunkowo – księgową jednostek wymienionych w § 2, a w szczególności obsługę wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,

2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,

3) koordynację spraw organizacyjno-administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych,

 

JEDNOSTKI OBSŁUGIWANE: 

1)   Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Gen. A. Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej;

2)   Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach;

3)   Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Św. J. Kantego w Tryńczy;

4)   Zespół Szkoły: Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle;

5)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie;

6)   Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy;

7)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy;

8) Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy.