O gminie

1. Gmina Tryńcza pod względem geograficznym, położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Leży nad rzeką Wisłok  i San. Przez jej teren przechodzi droga  wojewódzka Nr 835 relacji Przeworsk – Lublin – Grabownica Starzeńska, oraz droga krajowa Nr 77 relacji Przemyśl – Lipnik. 

2. Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy i zarazem atrakcją turystyczną są tereny nadbrzeżne i szerokie koryta rzeki Wisłok i San. Brak naturalnych wyniesień terenowych nie ogranicza otwartych przestrzeni, a horyzont oznacza linia lasu. Tereny leśne tworzą zwarte kompleksy, graniczące z drogami i terenami upraw rolnych. Największe kompleksy leśne znajdują się w środkowo - wschodniej części gminy. Północna i środkowa część obszaru gminy jest położona w obrębie Sieniawskiego Obszaru Chronionego.

3. Powierzchnia:   7056 ha

4. Liczba mieszkańców: