Niepełnosprawni

SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy dysponuje bezpłatną wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla osób niepełnosprawnych i wymagających korzystania z tego rodzaju sprzętów.

 Do dyspozycji mamy: łóżka rehabilitacyjne, materace, szafki przyłóżkowe, wózki inwalidzkie, chodziki czterokołowe, wózki toaletowe oraz kule ortopedyczne. Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Tryńcza, posiadające:

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z tut. Ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. 16-642-17-32 wew. 24

 

 

Jeśli twoje dziecko ma problemy w nauce szkolnej pamiętaj, że jest miejsce, w którym możesz uzyskać pomoc i wsparcie.

 

Głównym zadaniem  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Im. Jana Pawła II w Jarosławiu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

            Jest to przyjazna dziecku placówka bez barier architektonicznych, z wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą pedagogiczną, zapewniającą niepełnosprawnemu dziecku odpowiednie warunki

edukacji, rozwoju oraz szansę osiągnięcia sukcesów na miarę ich możliwości.

 

Zapewniamy naszym uczniom :

·         opiekę dydaktyczno- wychowawczą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

·         naukę w małych zespołach klasowych,

·         ciągłość nauczania ( odziały przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna),

·         mieszkanie w internacie szkolnym,

·         opiekę dwóch psychologów, trzech logopedów, pedagoga,

·         opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,

·         uczestnictwo w konkursach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Ośrodek posiada:

·         dobrze wyposażone sale lekcyjne,

·         nowoczesną halę gimnastyczną,

·         pracownie: komputerową, ceramiczną, witrażowniczą, graficzną, czerpania papieru, tkacko- krawiecką,

·         trzy pracownie gastronomiczne,

·         specjalistyczne gabinety rewalidacyjne,

·         bibliotekę,

·         stołówkę,

·         plac zabaw, sale zabaw dla dzieci,

·         salę do terapii integracji sensorycznej,

·         salę doświadczania światła,

·         pojazd, windę i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzieci i młodzież otoczone są w naszym Ośrodku troską oraz opieką,  uczą się i wychowują w atmosferze przyjaźni, ciepła i akceptacji. Wszystkie są wspierane w dążeniu do przezwyciężania trudności rozwojowych.

 

 

 

WAŻNE TELEFONY:

 

GOPS TRYŃCZA : 642-17-32

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Przeworsku : (0-16) 649-09-10
Przeworsk, Ul.Krakowska 11

POWIATOWY PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Przeworsku : 649-09-10
24h TELEFON INTERWENCYJNY / INFOLINIA : 0-800-285-005
Przeworsk, Ul.Krakowska 11