Infrastruktura społeczna

W skład infrastruktury społecznej gminy wchodzą m.in. obiekty oświatowe i administracyjne, obiekty kultury, które pełnią funkcje lokalnych ośrodków kultury w poszczególnych miejscowościach gminy, jak również obiekty ochrony przeciwpożarowej, w których swoje siedziby mają Ochotnicze Straże Pożarne. W celu poprawy stanu bazy lokalowej obiektów sukcesywnie są przeprowadzane remonty. Obecnie baza obiektów społeczno – kulturalnych  w poszczególnych  miejscowościach gminy przedstawia się następująco:

 

w  miejscowości GŁOGOWIEC 

Wiejski Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna

 

 

 

w miejscowości GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA

 

budynek Zespołu Szkół

Wiejski Dom Kultury 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

w miejscowości GNIEWCZYNA TRYNIECKA 

Wiejski Dom Kultury 

Ochotnicza Straż Pożarna 

 

w miejscowości GORZYCE

budynek Zespołu Szkół 

Wiejski Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna

 

 

w miejscowości JAGIEŁŁA

budynek Zespołu Szkół 

Wiejski Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna

 

w miejscowości TRYŃCZA

budynek Zespołu Szkół

Urząd Gminy 

teren wokół Trynieckiego Centrum Kultury 

Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Wiejski Dom Kultury 

 

 

 

w miejscowości UBIESZYN 

budynek Szkoły Podstawowej 

Wiejski Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna

 

 

w miejscowości WÓLKA MAŁKOWA

Wiejski Dom Kultury 

 

w miejscowości WÓLKA OGRYZKOWA 

Wiejski Dom Kultury