Infrastruktura sportowa

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Jedną z priorytetowych działalności prowadzonych przez Gminę Tryńcza jest propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz jego upowszechnianie wśród mieszkańców.

Aktualnie Gmina  dysponuje rozwiniętą infrastrukturą sportową w skład której wchodzą następujące obiekty sportowe: 

hale sportowe

Hala sportowa w miejscowości Gniewczyna Łańcucka


Hala widowiskowo-sportowa w miejscowości Tryńcza 


Hala widowiskowo-sportowa w miejscowości Tryńcza 


sala gimnastyczna przy szkole w miejscowości Jagiełła

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Jagielle 


Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Jagielle

Stadiony sportowe z boiskiem o nawierzchni trawiastej  i zapleczem szatniowo – sanitarnym:


Stadion sportowy w miejscowości Tryńcza Stadion sportowy w miejscowości Gorzyce 


Stadion sportowy w miejscowości Gniewczyna Tryniecka Stadion sportowy w miejscowości Jagiełła


Kompleksy boisk  sportowo– rekreacyjnych ORLIK 2012 

w skład których wchodzą dwa boiska sportowe,  tj.:  boisko piłkarskie  o wymiarach 30 m x 62m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m z poliuretanową nawierzchnią, oraz budynek sanitarno-szatniowy. Całość ogrodzona i  oświetlona.

Boiska zlokalizowane są w: 


Boisko Orlik 2012 w miejscowości  Gorzyce


Boisko Orlik 2012 w miejscowości  Gniewczyna Łańcucka


Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tryńcza 


boiska  tartanowe przy szkołach :

 


Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej


Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Jagielle

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Ubieszynie


Sezonowe lodowisko składane Biały Orlik w miejscowości Tryńcza

Lodowisko montowane i funkcjonujące w  sezonie zimowym

Lodowisko  sezonowe Biały Orlik w miejscowości Tryńcza