Kraina Sanu

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania powstało w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+ jako partnerstwo trójsektorowe.

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) obejmuje siedem gmin, w tym: dwie gminy z powiatu leżajskiego Grodzisko Dolne, Kuryłówka, trzy gminy z powiatu przeworskiego: Adamówka, Tryńcza, Sieniawa (gmina miejsko-wiejska) oraz dwie gminy z powiatu jarosławskiego: Wiązownica i Jarosław.

Obszar LSR zajmuje łącznie 910 km² .Teren miejski stanowi ok. 0,8% powierzchni tj. 7 km², natomiast ok. 99,2% powierzchni, czyli 903 km² należy do terenów wiejskich. Powierzchnia obszaru LSR wynosi 5% w stosunku do całkowitej powierzchni województwa podkarpackiego.

 

Misja Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD

 

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania jest instrumentem wspierania inicjatyw środowisk lokalnych na rzecz rozwoju turystyki i kultury opartych na wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa, strażnikiem wartości zawartych w unikalnych zasobach Krainy Sanu, partnerstwem otwartym na nowych partnerów.

Konsultacje społeczne określiły kierunki rozwoju obszaru LGD w postaci celów ogólnych i szczegółowych.

 


Więcej na: www.krainasanu.pl/