Oferta inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA

Wersja angielska

Gmina Tryńcza jest gminą o dużym potencjale inwestycyjnym. Dogodne położenie stwarza możliwości ekspansji gospodarczej. Szczególne znaczenie w tym zakresie posiadają grunty położone w południowo-wschodniej części Gniewczyny Łańcuckiej, w pobliżu istniejących zakładów przemysłowych takich jak: Fabryka Wagonów, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg.

Teren ten oznaczony został jako OBSZAR NR 1 / wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tryńcza/

OBSZAR NR 1 miejscowość GNIEWCZYNA ŁA ŃCUCKA
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w/w tereny przeznaczone sana cele inwestycyjne przemysłu i rzemiosła. Obszar ten podzielono na 3 warianty:
Wariant I Teren o pow. ok. 22 ha, w tym grunty stanowiące własność Gminy Tryńcza - 2.00 ha, pozostałe to grunty prywatnych właścicieli. Bonitacja gruntów przedstawia się następująco: Wariant II Teren o pow. ok. 12 ha, w tym grunty stanowiące własność Gminy Tryńcza - 5,64 ha; pozostałe to grunty właścicieli prywatnych. Bonitacja gruntów przedstawia się następująco: /załącznik nr 1- mapa ewidencyjna/
Wariant III Teren o pow. ok. 30 ha, w tym grunty stanowiące własność Gminy Tryńcza - 2.12 ha Pozostałe grunty to grunty właścicieli prywatnych, Bonitacja przedstawia się następująco: /załącznik nr 2- mapa ewidencyjna/Teren ten oznaczony został jako OBSZAR NR 2 / wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tryńcza/

OBSZAR NR 2 miejscowość TRYŃCZA
Na ten teren jest w opracowaniu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tryńcza. W/w tereny przeznaczone są na cele przemysłu i i usług komercyjnych.
Na obszarze ok. 1. 50 ha znajdują się magazyny składowe, obiekty handlu i piekarni. Pozostały teren o pow. ok. 2.00ha stanowi własność prywatnych właścicieli.
/załącznik nr 3- mapa ewidencyjna/Teren ten oznaczony został jako OBSZAR NR 3 / wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tryńcza/

OBSZAR NR 3 miejscowość GORZYCE
Teren o pow. ok., 5.00ha, grunt stanowiący własność prywatnych właścicieli. Bonitacja gruntów przedstawia się następująco: Przeznaczenie gruntów na cele przemysłu wymaga opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza i opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu.
/załącznik nr 4- mapa ewidencyjna/Teren ten oznaczony został jako OBSZAR NR 4 / wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tryńcza/

OBSZAR NR 4 miejscowość GORZYCE
Teren o pow. ok. 5.00 ha , grunt stanowiący własność prywatnych właścicieli. Bonitacja gruntów przedstawia się następująco: Przeznaczenie gruntów na cele przemysłu wymaga opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu. W obszarze tym funkcjonuje tartak.
/załącznik nr 5- mapa ewidencyjna/Teren ten oznaczony został jako OBSZAR NR 5 / wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tryńcza/

OBSZAR NR 5 miejscowość JAGIEŁŁA
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w/w tereny przeznaczone są na cele rekreacji i wypoczynku,
Teren o pow.ok. 153,00 ha , grunt stanowiące własność Gminy Tryńcza. Bonitacja gruntów przedstawia się następująco: /załącznik nr 6- mapa ewidencyjna/Teren ten oznaczony został jako OBSZAR NR 6 / wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tryńcza/

OBSZAR NR 6 miejscowość JAGIEŁŁA
W studium uwarunkowań i kierunków zagaspodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w/w tereny przeznaczone są na cele rekreacji i wypoczynku,
Teren o pow. ok. 20.00 ha , grunt stanowiące własność Gminy Tryńcza. Bonitacja gruntów przedstawia się następująco: /załącznik nr 7- mapa ewidencyjna/