GMINA TRYŃCZA GMINĄ FAIR PLAY PO RAZ KOLEJNY

Nasza gmina po raz kolejny otrzymała tytuł „Gminy Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2017, otrzymaliśmy także Honorowe Wyróżnienie, a wójt Ryszard Jędruch otrzymał tytuł Samorządowego Menadżera Roku 2017.

Do udziału w konkursie gmina przystąpiła w 2007 r. i ode tego czasu nieprzerwanie utrzymuje ten tytuł.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym gmina wypełniała przygotowaną przez organizatorów ankietę, która weryfikowana była przez kapitułę konkursu. Następnie po pozytywnej weryfikacji, gmina wzięła udział w drugim etapie, który miał formę audytu.

Podczas audytu wizytatorzy zwracali szczególną uwagę, m.in. na terminowość załatwianych spraw inwestycyjnych, relację z inwestorami, zrównoważony rozwój gminy, opinię zaproszonych gości pod względem zadowolenia ze współpracy z pracownikami urzędu.

Konkurs jest dla naszej gminy wyróżnieniem i promocją jako gminy przyjaznej dla inwestorów, zwiększa zainteresowanie naszą gminą. Pomaga we współpracy pomiędzy biznesem a gminą przyjazną dla inwestora, promuje wizerunek naszej gminy jako zaangażowanych, kompetentnych i etycznych pracowników samorządowych. Pozwala także w promocji inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym.

 

Oficjalne wręczenie certyfikatów i nagród głównych nastąpi na uroczystej gali 24 listopada 2017 r. w Warszawie.