.:Dzisiaj jest: 21 sierpnia 2018 .:Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty + powiększ .: A A A

.:Karty usług

 1. Referat Inwestycji

 

 1. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY    UIB-01    F-UIB-01
 2. DECYZJA 0 USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO    UIB-02    F-UIB-02
 3. WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM LUB PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO    UIB-03    F-UIB-03
 4. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE OPRACOWANIA NOWEGO LUB ZMIANY ISTNIEJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   UIB-04    F-UIB-04
 5. DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI 0 WARUNKACH ZABUDOWY    UIB-05    F-UIB-05
 6. DECYZJA 0 ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA    UIB-06    F-UIB-06
 7. ZAŚWIADCZENIE 0 PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO    UIB-07    F-UIB-07
 8. AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, NA ŻĄDANIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWNIKA JEŻELI WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ULEGŁA ZMIANIE    UIB-08    F-UIB-08
 9. PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU    UIB-09    F-UIB-09
 10. REZYGNACJA Z DZIERŻAWY GRUNTU    UIB-10    F-UIB-10
 11. SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA    UIB-11    F-UIB-11
 12. WYDZIERŻAWIENIE, NAJEM, UŻYTKOWANIE GRUNTU KOMUNALNEGO NA OKRES DO 3 LAT    UIB-12    F-UIB-12
 13. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ    UIB-13    F-UIB-13

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 1. WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO USC-01 F-USC-01
 2. SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGOUSC-02 F-USC-02
 3. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO USC-03 F-USC-03
 4. WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ USC-04 F-USC-04
 5. WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO USC-05 F-USC-05
 6. OŚWIADCZENIE O POWROCIE PO ROZWODZIE, DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA USC-06 F-USC-06
 7. ZMIANA IMION I NAZWISK USC-07 F-USC-07
 8. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA USC-08 F-USC-08
 9. REJESTRACJA ZGONU USC-09 Wniosek ustny
 10. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO „KONKORDATOWEGO" I CYWILNEGO USC-10Wniosek ustny
 11. ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO USC-11  F-USC-09

 

Referat Organizacyjny

 1. SKŁADANIE WNIOSKU 0 WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO UOR-1 F-UOR-01
 2. POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO UOR-2 F-UOR-02
 3. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE UOR-3 F-UOR-03
 4. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE UOR-4 F-UOR-04
 5. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY UOR-5 F-UOR-05
 6. WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE UOR-6 F-UOR-06
 7. WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO UOR-7 F-UOR-07
 8. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI UOR-8 F-UOR-08
 9. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO UOR-9 F-UOR-09
 10. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI UOR-10  F-UOR-10
 11. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI UOR-11  F-UOR-11
 12. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJ PUBLICZNEJ UOR-12 F-UOR-13

Referat Finansów

 

 1. PODATEK OD NIERUCHOMOSCI-OSOBY FIZYCZNE, POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI UFS-01 F-UFS-01 (Druk fPN-1)
 2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE. POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI UFS-02 F-UFS-02 -(Druk DN-1) F-UFS-03 -(Druk DN-la)
 3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH -POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH UFS-03 F-UFS-04 - (DnikDT-1) F-UFS-05- (DrukDT- 1/A)
 4. PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE, POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU ROLNEGO UFS-04 F-UFS-06(Druk P?R-1)
 5. PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE, POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU ROLNEGO UFS-05 F-UFS-07(Druk DR-1) F-UFS-08 (Druk DR-la)
 6. PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE, POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU LEŚNEGO UFS-06 F-UFS-09(Druk IDL-D)
 7. PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE, POWSTANIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU LEŚNEGO UFS-07 F-UFS-10(Druk DL-1) F-UFS-11 (Druk DL-1 a)
 8. STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU UFS-08 F-UFS-12
 9. ZAŚWIADCZENIE 0 ZATRUDNIENIU RP - 7 UFS-09 F-UPS-13
 10. UMORZENIE WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO UFS-10 F-UFS-14
 11. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA UFS-11 F-UFS-15
 12. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH - WNIOSKI W SPRAWACH ODROCZEŃ, UMORZEŃ UFS-12 F-UFS-16 F-UFS-17 F-UFS-18 F-UFS-19 F-UFS-20
 13. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH - WNIOSKI W SPRAWACH (ODROCZEŃ, UMORZEŃ) UFS-13 F-UFS-16 F-UFS-17 F-UFS-18 F-UFS-19 F-UFS-20
 14. PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 0 FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH UFS-14 F-UFS-21
 15. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 0 NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI UFS-15 F-UFS-22
 16. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU W CEIDG WNIOSEK O WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK O WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK O WYKREŚLENIE WPISU W CEIDG UFS-16 F-UFS-23 (EDG-1)
 17. JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH UFS-17 F-UFS-24
 18. ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH UFS-18 F-UFS-25
 19. ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ UFS-19 F-UFS-26 F-UFS-27 F-UFS-28 F-UFS-29 F-UFS-30 F-UFS-31 F-UFS-32
 20. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA UFS-20 F-UFS-33
ostatnia edycja: 28 maja 2018 12:52

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.