.:Dzisiaj jest: 28 maja 2017 .:Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira + powiększ .: A A A

.:Plan pracy GOPS

Plan Pracy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

na miesiąc czerwiec 2017

Lp.

Zadanie

Osoba odpowiedzialna za realizację

1.

Organizacja Gminnego Dnia Dziecka i przeprowadzenie kampanii „Postaw na rodzinę”

Karolina Ziółkowska

Marta Kornafel

2.

Organizacja koncertu profilaktycznego  realizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

Marta Kornafel

3.

Zakończenie dożywiania w szkołach na terenie Gminy Tryńcza w ramach programu wieloletniego: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

Pracownicy socjalni

4.

Przygotowanie wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Działanie 8.2- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Karolina Ziółkowska

5.

Przygotowanie wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Działanie 8.3-Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Karolina Ziółkowska

6.

Przygotowanie wniosku konkursowego do ROPS w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”

      Marta Kornafel

7.

Przygotowanie dokumentów na Komisję i Sesję Rady Gminy 

Karolina Ziółkowska

8.

Udział w szkoleniu „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego” 

Pracownicy socjalni, pracownicy św. rodzinnych

9.

Rozliczenie i przygotowanie listy wypłat stypendium szkolnego dla osób uprawnionych

Angelika Ziemnak

10.

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, 

Karolina Ziółkowska

11.

Zapotrzebowanie środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków  z pomocy społecznej,

Ewa Siuśta

Agnieszka Kulpa

 

12.

Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w ramach realizowanej procedury „Niebieska Karta”

Pracownicy socjalni

13.

Realizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  i z pomocy społecznej

Pracownicy socjalni, pracownicy św. rodzinnych

14.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZI, GKRPA

15.

Obsługa programu PŁATNIK, wprowadzanie danych, opłacanie składek zdrowotnych i emerytalno – rentowych, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych

Ewa Siuśta

Magdalena  Kulpa

16.

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz Kramiku wzajemnej pomocy

Teresa Joniec

17.

Przygotowanie danych do sprawozdań za I kwartał 2017 r. z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych

Ewa Siuśta

Agnieszka Kulpa

Anna Zgórska

18.

Współpraca z komornikami sądowymi oraz Prokuraturą, prowadzenie postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych

Anna Zgórska

19.

Współpraca asystenta rodziny z podopiecznymi,   kontakt z kuratorami oraz szkołami, pomoc w załatwieniu bieżących spraw

Barbara Lucewicz

 

 

                                                     Tryńcza, dnia 26.05.2017 r.

ostatnia edycja: 26 maja 2017 14:47

Wyróżnienia

Biuletyn

.:OZE

OZE

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:GŁOSOWANIE NA STRONĘ

GŁOSOWANIE NA STRONĘ

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.