.:Dzisiaj jest: 22 stycznia 2018 .:Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego + powiększ .: A A A

.:Tryniecka Karta Dużej Rodziny

W dniu 17.12.2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tryńcza programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tryniecka Karta Dużej Rodziny”.

Tryniecka Karta Dużej Rodziny stanowi jedną z odpowiedzi na pogłębiający się niż demograficzny. To rodziny wielodzietne napotykają największe trudności w zaspokajaniu potrzeb wielu członków rodziny. Celem projektu jest wspieranie i promowanie wielodzietności na terenie gminy Tryńcza, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z poszczególnych rodzin.  

Tryniecka Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne do:

  • 100 % zniżki na wywóz odpadów komunalnych za 1-no dziecko,
  • 100 %  zniżki  na korzystanie z lodowiska gminnego w Tryńczy (po wprowadzeniu opłat),
  • 100 %  zniżki na korzystanie z obiektów sportowych na terenie gminy Tryńcza,
  • 98% zniżki na montaż instalacji internetowej przez firmę GLOBAL POLSKA - Tomasz Zapłaciński
  • 50   %  zniżki na korzystanie z obiektów Wiejskich Domów Kultury.

Uprawnienia te będą dostępne od dnia 01.01.2016 r.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Tryńcza, którzy posiadają także Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta jest wydawana na podstawie wniosku, niezależnie od dochodu każdemu z członków rodziny wielodzietnej: rodzicom lub opiekunom prawnym oraz dzieciom do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wniosek powinien zostać złożony, przez co najmniej jednego z rodziców albo opiekunów prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku rodziców lub opiekunów- dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, skrócony odpis akty urodzenia, paszport),
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, skrócony odpis akty urodzenia, paszport),
4) w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
5) w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
6) w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia  – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Tryniecka Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.   W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie GOPS w Tryńczy. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł płatnej na konto Gminy Tryńcza. Karta ważna jest na okres, na jaki została wydana. W przypadku utraty uprawnień Karta jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym ta utrata nastąpiła. Osoba, która utraciła prawa do uprawnień jest zobowiązana do zwrotu karty nie dłużej niż miesiąc po upływie ważności Karty.

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika i Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  Więcej informacji pod nr. tel: (16) 642 17 32. 

Wniosek o wydanie Trynieckiej Karty Dużej Rodziny

ostatnia edycja: 27 października 2016 07:59

Wyróżnienia

Biuletyn

.:LIGA HALOWA

LIGA HALOWA

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.