.:Dzisiaj jest: 22 lipca 2018 .:Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca + powiększ .: A A A

.:OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zatrudni terapeutę w ramach umowy zlecenia, w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

 

1. Wymagania:

1) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz

2) co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

-        szpitalu psychiatrycznym,

-        jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-        placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

-        ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

-        zakładzie rehabilitacji,

-        innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub:

3) specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą również świadczyć osoby, które:

-        zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1 oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2)     kształtowania nawyków celowej aktywności,

3)     prowadzenia treningu zachowań społecznych,

4)     opracowywania i realizacji  programu terapeutycznego.

3. Wymagane dokumenty:

a)     dokument poświadczający wykształcenie i odbycie stażu

b)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, kserokopie świadectw pracy

c)     oświadczenie o niekaralności.

 

            Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza do dnia 16 kwietnia 2018 r.

            Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”

 

4. Inne informacje:

Umowa zlecenie (praca 3 godziny dziennie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) 642-17-32

 ostatnia edycja: 3 kwietnia 2018 09:17

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.