.:Dzisiaj jest: 20 sierpnia 2018 .:Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela + powiększ .: A A A

.:OGŁASZAMY NABÓR NA STANOWISKA ANIMATORÓW

OGŁASZAMY NABÓR NA STANOWISKA ANIMATORÓW

Urząd Gminy Tryńcza ogłasza nabór:

1. na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w Tryńczy w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

2. na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w Gorzycach w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

3. na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w Gniewczynie w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

 

Wymagania niezbędne: 

1. Ukończony 18 rok życia,

2. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,

5. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 1467 ze zm.).

II Wymagania dodatkowe:

1.  Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,

2.  Przygotowanie pedagogiczne,

3. Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

III Zakres wykonywanych czynności:

1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla osób z grup wiekowych, dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin.

2. Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

4. Współprac i organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu.

5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

6. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

7. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.

8. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.

9. Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

IV Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. j.t. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”,

2. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.

5. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania
i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,

V Forma i okres zatrudnienia

1. Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2018 r. Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz wolne od pracy w systemie zmiennym.

VI Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Tryńcza

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Dokumentów nie odsyłamy.

Urząd Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.ostatnia edycja: 5 lutego 2018 13:11

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.