.:Dzisiaj jest: 21 lipca 2018 .:Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora + powiększ .: A A A

.:INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA

INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA

INWESTYCJE W GMINIE TRYŃCZA

Dobiegł końca okres realizacji wielu inwestycji zaplanowanych na ubiegły rok budżetowy. Cześć z nich finansowana była ze środków zewnętrznych, o które gmina Tryńcza systematycznie aplikuje, koszty pozostałych zadań pokrywane były z budżetu własnego. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych na dany rok warunkują przede wszystkim  potrzeby mieszkańców, dostępność środków zewnętrznych, stan techniczny infrastruktury oraz możliwości finansowe gminy.  Każdego roku Rada Gminy przeznacza określoną część budżetu na działalność inwestycyjną, w której zmieścić się muszą zadania inwestycyjne zaplanowane na cały rok. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych inwestycji realizowanych w sołectwach w roku 2017.

·         Głogowiec

Na początku roku Gmina Tryńcza zakupiła działkę zlokalizowaną przy ujściu Wisłoka do Sanu, gdzie jesienią zbudowano drewnianą wiatę widokową wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Inwestycja współfinansowana była ze środków zewnętrznych w wysokości 10 tys. zł w ramach Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Będzie to jeden z ciekawszych punktów, który warto odwiedzić w naszej gminie, zwłaszcza dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, bowiem do punktu prowadzi trasa rowerowa wzdłuż Wisłoka. Zagospodarowany teren będzie także idealnym miejscem do organizacji różnych spotkań integrujących mieszkańców, np. w formie pikniku.

Zakończył się remont WDK w tej miejscowości, realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 98 tys. zł. Prace polegały na modernizacji instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, wraz z wymianą pieca . Odremontowane zostało również pomieszczenie wewnątrz budynku. Część kosztów pokryta została ze środków funduszu sołeckiego. Opracowano także projekt budowlany na zmianę sposobu użytkowania budynku po szkole z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. We br. wrześniu złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji w wysokości 40 % kosztów.

·         Gniewczyna Łańcucka

W Gniewczynie Łańcuckiej pracownicy ZGK wykonali odwodnienie budynku OSP. W ramach funduszu sołeckiego w samochodzie strażackim zamontowano nowy zbiornik na wodę. Przy dużym angażowaniu mieszkańców uporządkowany został teren przy szkole. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe skrzydło.   

Opracowany został także projekt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla kilku lokalizacji, tj. „Zakręcie”, nowe osiedle za szkołą, teren za mostem na  Mleczce oraz tereny przemysłowe za Fabryką Wagonów. Realizowane były także prace remontowe WDK,  w tym pomieszczeń biblioteki i TCK oraz sanitariaty. Uporządkowany został teren za „Orlikiem”, a dla zlokalizowanego tam budynku komunalnego opracowana została dokumentacja potrzebna do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji tego obiektu, tj. docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki, modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą pieca. W tym samym celu opracowana została dokumentacja dla budynku OSP. Wartość prac termomodernizacyjnych dla obu obiektów oszacowano na kwotę 215 tys. zł.

·        

Remont WDK w Gniewczynie Łańcuckiej

      Gniewczyna Tryniecka

 W budynku WDK zamontowany został nowy piec, odremontowano także małą salę, a teren przy budynku został zagospodarowany poprzez wyrównanie i utwardzenie kostką brukową w formie alejki. Wiosną na przygotowanym terenie zasadzone będą rośliny ozdobne, zamontowane zostaną ławki oraz dekoracyjne oświetlenie, co w całości stworzy przestrzeń w formie zielonego skweru.

Wyremontowana sala WDK w Gniewczynie Trynieckiej

·         Gorzyce

Najmłodsi mieszkańcy Gorzyc będą mogli korzystać z nowego placu zabaw, który powstał w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw z użyciem tzw. „bezpiecznej nawierzchni” amortyzującej upadki kosztował prawie 230 tys. zł. Wzdłuż drogi gminnej w przysiółku Cierpisze powstają także nowe punkty oświetleniowe. W ramach środków z funduszu sołeckiego realizowane były prace remontowe w budynku WDK, w tym także pomieszczeń piwnicznych. Wykonany został projekt przebudowy klatki schodowej i sanitariatów w WDK. 


Plac zabaw w Gorzycach

·         Jagiełła

W Jagielle przebudowana została część ogrodzenia przy budynku WDK, poprzez jego podwyższenie. Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczyły remontu dróg. 

·         Tryńcza

W Tryńczy została rozbudowana sieć wodociągowa na Zawisłoczu. Prace realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy zakończyły się pod koniec lipca br. W ramach środków z funduszu sołeckiego, na placu obok „Jedynki” powstał zielony skwer, pełniący funkcję rekreacyjną. Część środków przeznaczona została także na zagospodarowanie parku, odmalowane zostały także pomieszczenia w WDK.


Teren Rekreacyjny w Tryńczy

·         Ubieszyn

W Ubieszynie, w ramach środków z funduszu sołeckiego, jednostka OSP poszerzyła swoje wyposażenie o nowy sprzęt. Pozostałą część środków sołectwo przeznaczyło na zagospodarowanie terenu przy szkole. Zadania inwestycyjne dotyczyły także remontu dróg.

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ubieszynie


·         Wólka Małkowa

Trwają prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją budynku po szkole z przeznaczeniem na Dom Miłosierdzia. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki, przebudowę centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca, przebudowa klatki schodowej, przebudowa instalacji sanitarnej i elektrycznej, adaptacje pomieszczeń na potrzeby domu opieki dla osób starszych i samotnych. Wartość inwestycji to kwota 500 tys. zł. Prace termomodernizacyjne współfinansowane są ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 80 tys. zł. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy - pozwalający na użytkowanie budynku - zakończył się 30 listopada br. Fundusz sołecki został przeznaczony przeznaczyło na remont WDK, tj odmalowanie dużej sali, odnowienie sanitariatów i pomieszczeń piwnicznych. Ułożone zostały płytki na schodach i korytarzu, do kuchni zakupiono nowe meble.


·         Wólka Ogryzkowa

Pod koniec maja br. pracownicy Firmy Remontowo – Budowlanej Mirosław Piątek rozpoczęli przebudowę Wiejskiego Domu Kultury. Zakres prac obejmuje, m.in. wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, rozbudowę budynku o dodatkowe pomieszczenie, docieplenie, prace wykończeniowe wewnątrz obiektu: ułożenie płytek, malowanie ścian, remont parkietu, remont sanitariatów. Koszt inwestycji to ponad 320 tys. zł. Prace zakończą się w grudniu br. Remont znacznie podniesie standard i funkcjonalność obiektu, który służył będzie mieszkańcom przez następne lata i będzie wizytówką miejscowości. Ponadto w tej miejscowości zrealizowany został kolejny etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego. W ramach dostępnych środków z funduszu sołeckiego ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej w formie alejek, zasadzono roślinny ozdobne, a w samym środku stanęła altana rekreacyjna.   


 WDK w Wólce Ogryzkowej po przebudowie

Oprócz wymienionych inwestycji w Gminie Tryńcza prowadzone są mniejsze prace remontowe  wynikłe z bieżących potrzeb, a także prace związane z utrzymaniem porządku, czystości i estetyki. Dla każdej miejscowości opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

 Na 2017 rok planowana była także modernizacja 4 stadionów sportowych na terenie gminy. Inwestycja dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki o łącznej wartości prac na kwotę 650 tys. zł. Jednak z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszonych przetargach, realizacja musiała zostać przesunięta na wiosnę 2018 r.

 ostatnia edycja: 5 stycznia 2018 12:39

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.