.:Dzisiaj jest: 21 lipca 2018 .:Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora + powiększ .: A A A

.:Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych 2017/2018 objęte będą wszystkie drogi gminne. Osobami upoważnionymi do  podejmowania decyzji   o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych są poszczególni sołtysi danych sołectw, którzy w pierwszej kolejności podejmują decyzję o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania gołoledzi:


1.      Sołtys wsi Głogowiec – Marta Harapińska – 603-833-700

2.      Sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka – Roman Kozyra – 605-244-911

3.      Sołtys wsi Gniewczyna Tryniecka – Edward Niemiec – 669-276-016

4.      Sołtys wsi Gorzyce – Elżbieta Sobala – 504-168-760

5.      Sołtys wsi Jagiełła – Grzegorz Drzystek – 502-055-309

6.      Sołtys wsi Tryńcza – Stanisław Gliniak – 506-018-333

7.      Sołtys wsi Ubieszyn – Maria Kluczkowska – 509-727-958

8.      Sołtys wsi Wólka Małkowa – Stanisław Żugaj – 16/642-13-76

9.      Sołtys wsi Wólka Ogryzkowa – Helena Mazur – 16/642-14-16


Odśnieżanie dróg gminnych, placów, parkingów, chodników prowadzone będzie przez:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy. Odpowiedzialnym za pracę ZGK jest: Jacek Czop – 16/642-12-88.

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy ds. zimowego utrzymania dróg jest:
Łukasz Rzeczyca 16/642-12-21 wew. 39.

 

Gmina Tryńcza odpowiada za przejezdność i utrzymanie wyłącznie dróg gminnych,
za pozostałe drogi zlokalizowane na terenie gminy odpowiadają ich zarządcy tj:

1. DROGA KRAJOWA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych O/Rzeszów, Rejon w Jarosławiu, telefon dyżurnego: 16/671-33-34

2. DROGA WOJEWÓDZKA - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon w Koniaczowie, telefon dyżurnego: 16/621-28-38;

3. DROGI POWIATOWE – Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku, telefon dyżurnego 16/642-31-28.

 

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami art.5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j.t. Dz. U z 2017 r. Nr.1289 z dnia 30.06.2017/,obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Informujemy również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 4 – ilekroć w ustawie tej jest mowa o właścicielach – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.



ostatnia edycja: 12 grudnia 2017 15:05

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook




x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.