.:Dzisiaj jest: 24 kwietnia 2018 .:Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego + powiększ .: A A A

.:BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, w 2016 r. umożliwiony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Od stycznia 2017 r. Gmina Tryńcza na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Przeworskim zapewni mieszkańcom Gminy dostęp do korzystania z pomocy prawnej poprzez utworzenie punktu w Urzędzie Gminy Tryńcza.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy będą mogli korzystać 2 razy w tygodniu.
          

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:  

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),
2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 
3) uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
5) nie ukończyły 26 lat,
6) ukończyły 65 lat, 
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany). 

Dokumenty konieczne do uzyskania  prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Podstawą do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:
1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia - pkt 1), 
2) ważnej Karty Dużej Rodziny – osoby uprawnione wymienione w pkt 2), 
3) zaświadczenia - osoby uprawnione wymienione w pkt 3), 
4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - osoby uprawnione wymienione w pkt 4), 
5) dokumentu stwierdzającego tożsamość - osoby uprawnione wymienione w pkt 5) i osoby uprawnione wymienione w pkt 6),
6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - osoby uprawnione wymienione w pkt 7). 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

 

Porady udzielane będą w następujących dniach:

1. Aleksander Taradajko - Radca Prawny - wtorek - godz 9:00 - 13:00

2. Wojciech Śliwa - Adwokat - czwartek - godz 13:00 - 17:00

w biurze Rady Gminy Tryńcza (wejście od parkingu)

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna ...ostatnia edycja: 8 maja 2017 11:09

Wyróżnienia

Biuletyn

.:GŁOSUJ NA STRONĘ

GŁOSUJ NA STRONĘ

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.