.:Dzisiaj jest: 21 sierpnia 2018 .:Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty + powiększ .: A A A

.:Informacje

Informacje

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 20.06.2018 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 15.05.2018 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 27.03.2018 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 06.03.2018 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 16.01.2018 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 20.12.2017 r. ...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018 - informacja ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 21.11.2017 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 25.10.2017 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 12.09.2017 r. ...

Pomoc dla strażaka - dh Alfreda Kaczmarka / OSP Zawada ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 04.07.2017 r. ...

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 ...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W TRYŃCZY ZA ROK 2016 ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 31.05.2017 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 27.04.2017 r. ...

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 28.03.2017 r. ...

Rozporzadzenie porządkowe Wojewody w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych  2016 ...

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków ...

 

"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

- Bezpieczeństwo pożarowe w domu ...

- Czad - Obudź czujność ...

- Czad i ogień - prezentacja ...

- Czad i ogień ...

 

Czasowy zakaz poruszania się po wale przeciwpowodziowym - 01.12.2016 ...

Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ...

XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 08.11.2016 r. ...

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 25.10.2016 r. ...

Pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.07.2016 r. - Powstanie Warszawskie ...

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkie nr 835 Przeworsk ...

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkie nr 835 ...

Wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ...

XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 20.05.2016 r. ...

Zarządzenie nr 51-2016 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 10.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Tryńcza ...

XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 12.04.2016 r. ...

XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 27.01.2016 r. ...

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych ...

XII Wyjazdowa Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 17.12.2015 r. ...

XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 25.11.2015 r. ...

Przydatność wody do spożycia z wodociągu "Tryńcza" ...

Informacja Ministra Finansów dla rolników...

X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 03.11.2015 r. ...

Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki wod-kan.

Budowa pierwszej Elektrowni Jądrowej - informacja ...

IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 21.09.2015 r. ...

Przypomnienie terminów płatności...

Referendum 2015 - Zasady zgłaszania kandydatów do Obwodowych komisji ...

FINRYAN - Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy na bezpłatne seminarium informacyjne ...

QUALITY GÓRAL'S - Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy na bezpłatne seminarium informacyjne ...

 

Budowa kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Wólka Małkowa ...

Projekt programu wpółpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 ...

VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 4.08.2015 r. ...

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów ...

Informacja dot. obwieszczenia budowy autostrady A4 ...

Obwieszczenie dot. budowy autostrady A4 ...

Decyzja o jakości wody dla konsumentów z dnia 17.06.2015 r. ...

Informacja dla mieszkańców Gminy Tryńcza, którzy zalegają z opłatami za śmieci...

Wybory ławników...

Obwieszczenie budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów "węzeł Wschodni" ...

Przypomnienie o opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu...

Informacja dla rolników...

VI sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 18 maja 2015 r. ...

Zbliża się termin płatności II raty zobowiązań podatkowych ...

V sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 22 kwietnia 2015 r. ...

Wyniki badań wody - wodociąg Tryńcza...

Grypa podtypu H5N8...

IV sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 24 marca 2015 r. ...

Przypomnienie! - Termin płatności I raty zobowiązań podatkowych ...

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ...

Terminarz zebrań wiejskich w miesiący lutym 2015 r. ...

Firmy wobec ryzyka walutowego...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ....

Informacja dla rolników ...

III sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 17 lutego 2015 r. ...

Przetarg ustny na sprzedaż na pniu drzew w ilości 5 sztuk...

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej...

Przypominamy o akcyzie...

Decyzja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ...

Naucz się zarządzać talentami i kapitałem ludzkim...

Interpelacje i wnioski ...

Przypominamy przedsiębiorcom...

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego w sprawie  używania wyrobów pirotechnicznych ....

Wyjazdowa Sesja Rady Gminy Tryńcza w sali WDK w Ubieszynie w dniu 18 grudnia 2014 r. ...

Pojedyńczy punkt kontaktowy /PPK/ ...            biznes. gov.pl ......        

Obwieszczenie w sprawie budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego ...

Postanowienie 20/2014 Komisarza Wyborzcego w Przemyślu z dn 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin z obszaru właściowści terytorjalnej komisarza Wyborczego w Przemyslu

Dbajmy o estetykę ....

"Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP" ...

LI Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 4 listopada 2014 r. ...

Zaproszenie na wykład "Nowoczesna metoda rehabilitacji" z dnia 15.10.2014 r. ...

Informacja nt. afrykańskiego pomoru świń u dzików z dnia 15.10.2014 r. ...

Rozbudowa drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl poprzez budowę chodnika ...

Decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Tryńcza" z dnia 02.10.2014 ...

XLX Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 8 października 2014 r. ...

Przypominamy przedsiębiorcom ....

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ...

Ostrzeżenie GIS dotyczące ujawnienia metanolu w Republice Czeskiej ...

XLIX Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 16.09.2014 r. ....

Terminy odbycia zebrań wiejskich...

Przypomnienie terminów płatności...

XLVIII Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 09.09.2014 r. ....

Przypomnienie o akcyzie...

XLVII Sesja Rady Gminy Tryńcza w dniu 19.08.2014 r. ....

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:57 z dnia 11.08.2014 r. ...

PRZYPOMINAMY  O  AKCYZIE  DLA  ROLNIKÓW ...

Sesja XLVI Rady Gminy Tryńcza w dniu 24.06.2014 r. ...

Ogłoszenie

Czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Sesja XLV Rady Gminy Tryńcza w dniu 10 czerwca 2014 r. 

Portal szkoleniowy dla małych przedsiębiorstw ...

Przypominamy przedsiębiorcom...

Ogłoszenie - wałęsające sie psy...

Informacja dla podatników Gminy Tryńcza ...

Ułatwienia startu młodym rolnikom ...

Zakaz stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO ...

Komunikat o akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ...

Zgłoszenie nieużytkowanych rolniczo działek do tzw. „Banku Dzierżawców” ...

Sesja XLIV Rady Gminy Tryńcza w dniu 8 kwietnia 2014 r. 

Ulgi dla przedsiębiorców...

Płacisz w terminie unikniesz kosztów...

Sesja XLIII Rady Gminy Tryńcza w dniu 19 marca 2014 r. 

Zwrot podatku dla osób pracujących za granicą...
Zbliża sie termin płatności I raty opłaty za śmieci...
Informacja do mieszkańców w sprawie utrzymania wałów przeciwpowodziowych ...
Fundusze na firmę...
Przypominamy rolnikom ...
Jak ubiegać się o jednarazowe odszkodowanie w KRUS z tytułu wypadków podczas pracy w rolnictwie ....
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Nie daj się wkręcić ...

Terminy odbycia zebrań wiejskich w miesiącu luty/marzec 2014 r.

Sesja XLI Rady Gminy Tryńcza w dniu 25 lutego 2013 r. więcej ...

Zarządzenie nr 8/02/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Tryńcza...

Wniosek o przyznanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 9 z dnia 30.01.2014 r....

Przypominamy przedsiębiorcom...

Wsparcie dla firm...

Przypominamy o akcyzie dla rolników...

Wniosek o akcyzę...

Komuniakt w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie...

Rozliczenia podatkowe przez internet...

Oświadczenia  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 r. 

Sesja XL Rady Gminy Tryńcza w dniu 13 stycznia 2014 r. więcej ...

Rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych ...

Decyzja przydatności wody do spożycia z wodociągu "Tryńcza" z dnia 11.12.2013 r. ...

Projekt Szanuj życie http://www.samorzadtv.pl/szanuj-zycie

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości - www.mikroporady.pl

Dofinansowanie dla firm w roku 2014 ....

UWAGA ROLNICY!!!

Nie pal śmieci...

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH - HARMONOGRAM 2014

APEL DO  WŁAŚCICIELI DZIAŁEK ZACHWASZCZONYCH

Zbliża sie termin płatności III raty opłaty za śmieci...

Sesja XXXVII Rady Gminy Tryńcza w dniu 19 listopada 2013 r. więcej ...

IV rata podatków...

Regulowanie spadków ....

Informacja dla podatników podatków od nieruchomości...

Zbliża się termin płatności II raty opłaty za śmieci...

Sesja XXXVI Rady Gminy Tryńcza w dniu 21 października 2013 r. więcej ...

Środki zewnętrzne dla przedsiębiorców ...

Kasy fiskalne...

Termin alkoholi...

Ważne dla rolników...

Sesja XXXV Rady Gminy Tryńcza w dniu 24 września 2013 r. więcej ...

Komunikat Departamentu Handlu w sprawie pobierania opłat za wpis do prywatnych rejestrów przedsiębiorców ...

Wycinka samosiewek i odrostów rosnących w pasie linii elektroenergetycznej ....

"Stare Miasto Park" - Termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych ....

Terminy odbycia zebrań wiejskich w m-cu wrześniu 2013 r....

Termin zapłaty...

Informacja dla rolników z dnia 06.08.2013 r.

Wgląd do aktów prawnych...

Bank Dzierżawców

Sesja XXXIV Rady Gminy Tryńcza w dniu 23 lipca 2013 r. więcej ...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Harmonogram odbioru odpadów

Sesja XXXII Rady Gminy Tryńcza w dniu 28 maja 2013 r. więcej ...

SIS II system informacyjny Schengen II

Konkurs grantowy - VII edycja Programu "Działaj Lokalnie"

Informacja o problematyce i spisaniu protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Tryńcza...

Sesja XXXI Rady Gminy Tryńcza w dniu 23 kwietnia 2013 r. więcej ...

ABC funkcjonowania nowego systemu śmieciowego

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 16 z dnia 04.04.2013 r.

Sesja XXX Rady Gminy Tryńcza w dniu 19 marca 2013 r. więcej ...

Śmieci po nowemu ...

Szkolenie z zakresu ubiegania się o dofinansowanie ze środków działania

Sesja XXIX Rady Gminy Tryńcza w dniu 26 luty 2013 r. więcej ...

Zarządzenie Nr 6/02/2013 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 12 lutego 2013 r.

PLAN ZAJĘĆ NA FERIE ZIMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Zarządzenie Nr 4/01/2013 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 30 stycznia 2013 r.

Sesja XXVIII Rady Gminy Tryńcza w dniu 30 stycznia 2013 r. więcej ...

Przypominamy przedsiębiorcom

Wykaz najważniejszych telefonów alarmowych

zmiana ostrzeżenia nr 5 z dnia 15.01.2013 r. więcej ...ostatnia edycja: 13 czerwca 2018 11:04

Wyróżnienia

Biuletyn

.:INFORMACJE

INFORMACJE

.:GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

.:OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

.:PORTAL MAPOWY

PORTAL MAPOWY

.:STRATEGIA

STRATEGIA

.:Plan Gospodarki

Plan Gospodarki

.:INTERNET DLA 200

INTERNET DLA 200

.:FLIM PROMOCYJNY

FLIM PROMOCYJNY

.:CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

.:OZE

OZE

.:Galeria

.:Facebook
x

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.