Menu w CSS

Chór Mieszany z Gniewczyny Łańcuckiej

      Chór powstał w 2003 roku z inicjatywy miejscowego organisty Franciszka Jańca. Bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych a także Przeglądach Chórów, Koncertach Kolęd i Piosenki Maryjnej. Chór liczy 24 osoby.


Urząd Gminy Tryńcza Poland, ©Author: Reno. All rights reserved.©2009